http://www.thaimarfan.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

โรงพยาบาลที่ชำนาญในกลุ่มอาการมาร์แฟน

รู้จักกลุ่มอาการมาร์แฟน

การแสดงของอาการ

การวินิจฉัยกลุ่มอาการมาร์แฟน

การรักษา

การอยู่กับมาร์แฟน

เมื่อผู้หญิงที่ประสบภาวะมาร์แฟนตั้งครรภ์

จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด

การออกกำลังกาย

กลุ่มอาการมาร์แฟนคืออะไร

กลุ่มอาการมาร์แฟนคืออะไร

กลุ่มอาการมาร์แฟน หรือในภาษาดั้งเดิมออกเสียงว่า “มาร์ฟอง” เป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติ ของรหัสพันธุกรรม บนยีนที่ชื่อ “เอฟบีเอ็นวัน (FBN1)” ซึ่งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 15 ยีนนี้มีหน้าที่สร้างโปรตีนชื่อฟิบริลลิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของความแข็งแรงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆทั่วร่างกาย เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน คือ เนื้อเยื่อที่ยึดเป็นโครง ความแข็งแรงของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ตัวอย่างเช่น โครงของกระดูกทำให้แข็ง ไม่หักง่าย หรือโครงของผิวหนังให้ ยืดหยุ่นได้ดี ไม่ยืดตัวออกหรือหย่อนยานง่าย ดังนั้นเมื่อโครงสร้างของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันถูกรหัสพันธุกรรมกำหนดความ แข็งแรงหรือเสียความยืดหยุ่นไปจากเดิม ก็จะแสดงผลให้เห็นทั่วร่างกาย เช่น ข้อกระดูก , เส้นเลือดหัวใจ , ลิ้นหัวใจ , เลนส์ตา , ผิวหนัง , ผนังหน้าท้อง , เยื่อหุ้มปอด เป็นต้น ดังที่จะกล่าวถึงลักษณะผิดปกติต่างๆต่อไป

view

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

view