http://www.thaimarfan.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

โรงพยาบาลที่ชำนาญในกลุ่มอาการมาร์แฟน

รู้จักกลุ่มอาการมาร์แฟน

การแสดงของอาการ

การวินิจฉัยกลุ่มอาการมาร์แฟน

การรักษา

การอยู่กับมาร์แฟน

เมื่อผู้หญิงที่ประสบภาวะมาร์แฟนตั้งครรภ์

จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด

การออกกำลังกาย

การรักษาระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

การรักษาระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

ปัญหาที่สำคัญและจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตเป็นอันดับต้นๆในระบบนี้ คือ อาการกระดูกสันหลังคด และกระดูกกลางอกยุบโป่งผิดปกติ เนื่องจากกระดูก 2 ชนิดนี้มีความเกี่ยวพันต่อเนื่องกับกระดูกซี่โครงที่เป็นโครงร่างสำคัญของช่องอก ถ้ากระดูกส่วนนี้คดโค้ง บุ๋ม เว้าผิดปกติมาก จะส่งผลกระทบถึงการทำงานของปอดและหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของชีวิตได้ โดยที่รูปร่างของช่องอกที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อการยืดขยายตัวของปอดด้านใน ทำให้ร่างกายอาจแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ไม่เต็มที่ หรือมีการกดเบียดเส้นหัวใจและหลอดเลือดทำให้การสูบฉีดของเลือดไม่ดีเท่าที่ควร ผลที่ตามมาอาจจะมีอาการง่วงนอนหรือหาวตลอดเวลาเพื่อที่จะรับออกซิเจนให้เข้ามาในร่างกายมากขึ้น การเรียนหนังสือหรือทำงานจะแย่ลง สมาธิสั้นลง กลางคืนช่วงนอนหลับอาจมีอาการปากเขียวเป็นช่วงๆได้ ในกรณีที่ปอดขยายตัวได้ไม่ดีกลไกในการขับเชื้อโรคออกจากปอดก็จะเสียไป ทำให้ติดเชื้อและเป็นปอดบวมได้ง่ายขึ้น

การตรวจเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังเป็นประจำทุกปีเป็นสิ่งจำเป็น แพทย์จะทำการวัดมุมความคดของกระดูกสันหลังไว้เป็นข้อมูล ถ้ากระดูกสันหลังคดเกิน 10-20 องศา แพทย์ก็จะพิจารณาให้ใส่เสื้อเกราะป้องกัน แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงความคดเกิน 40 องศา ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบปอดและหัวใจ การผ่าตัดแก้ไขและใส่เหล็กดามก็จะมีประโยชน์มาก อย่างไรก็ตาม วิธีการรักษาย่อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลขึ้นกับดุลยพินิจของศัลยแพทย์กระดูก
โดยทั่วไปกระดูกสันหลังจะคดได้เร็วและมากขึ้นในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นเนื่องจากมีการเจริญเติบโตของกระดูกอย่างรวดเร็ว ในต่างประเทศมีการพยายามใช้ฮอร์โมนเพศเข้ามารักษาในกลุ่มวัยรุ่นที่กระดูกสันหลังคด เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ได้เร็วขึ้น ระยะเวลาที่กระดูกสันหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วนี้จะสั้นลง ซึ่งผลที่ได้มักจะได้ผลในเด็กผู้หญิงมากกว่า แต่ผลที่ตามมาคือเด็กจะมีพัฒนาการทางเพศเร็วกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน หรือความสูงหยุดเร็วกว่าเด็กวัยเดียวกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจและสังคมของเด็กได้ การเลือกใช้วิธีนี้จึงต้องอยู่ในดุลยพินิจของอายุรแพทย์หรือกุมารแพทย์เช่นกัน

การผ่าตัดกระดูกกลางอกที่โป่งยุบผิดปกติสามารถทำได้ในบุคคลที่มีปัญหาเรื่องการขยายตัวของปอดผิดปกติจนเกิดปัญหาด้านการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเสียไป ซึ่งทราบได้จากอาการดังที่กล่าวมาแล้ว และจากการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Pulmonary Function Test) ปกติมักจะผ่าตัดในช่วงที่พ้นวัยรุ่นไปแล้วเพื่อให้กระดูกซี่โครงเติบโตเต็มที่เสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีความผิดปกติมากตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเกิดการกดเบียดปอดและหัวใจอย่างรุนแรงก็จะพิจารณาทำการผ่าตัดเลย

ปัญหาอื่นๆในระบบนี้ไม่ส่งผลรุนแรงมากนัก แต่ถ้าไม่ปรับตัวเข้าหาก็อาจก่อให้เกิดความรำคาญได้ เช่น เรื่องฝ่าเท้าแบน ต้องเลือกลักษณะรองเท้าที่หนุนบริเวณส่วนล่างเพื่อป้องกันความเจ็บปวดขณะเดิน หรืออาจต้องตัดรองเท้าใส่เองเนื่องจากเท้าแบนเรียวใหญ่ไม่สามารถหาซื้อรองเท้าได้ ส่วนปัญหาข้อบิดตัวได้ง่ายจะแสดงภาวะแทรกซ้อนให้เห็นเมื่ออายุมากขึ้น โดยจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เร็วกว่าคนปกติ หรืออาจเกิดข้อหลุดจากเบ้าได้ เนื่องจากมีการขยับเสียดสีของข้อตลอดเวลา ดังนั้นการระวังตัวในเรื่องการใช้ข้อให้ถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญ การรู้จักวิธีบริหารเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆข้อจะช่วยให้ลดอัตราการใช้ข้อได้ลดลง แพทย์และนักกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำเรื่องการบริหารต่างๆได้

เรื่องสุขภาพช่องปากและฟันก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากลักษณะกระดูกโครงหน้าที่ยืดยาวออก อาจทำให้เกิดปัญหาฟันซ้อนกัน การเคี้ยวอาหารลำบาก การทำความสะอาดฟันก็จะลำบาก ทำให้ฟันพุง่าย และถ้ามีปัญหาลิ้นหัวใจรั่วร่วม เชื้อโรคในช่องปากสามารถหลุดเข้ากระแสเลือดไปทำให้เกิดการติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจได้ การจัดฟันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะรักษาสุขภาพช่องปากได้ และควรไปตรวจฟันกับทันตแพทย์เป็นประจำ

view

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

view