http://www.thaimarfan.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

โรงพยาบาลที่ชำนาญในกลุ่มอาการมาร์แฟน

รู้จักกลุ่มอาการมาร์แฟน

การแสดงของอาการ

การวินิจฉัยกลุ่มอาการมาร์แฟน

การรักษา

การอยู่กับมาร์แฟน

เมื่อผู้หญิงที่ประสบภาวะมาร์แฟนตั้งครรภ์

จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด

การออกกำลังกาย

กลุ่มอาการมาร์แฟนถูกค้นพบมาตั้งแต่เมื่อไร

กลุ่มอาการมาร์แฟนถูกค้นพบมาตั้งแต่เมื่อไร

กลุ่มอาการนี้ถูกค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ.2439 ที่ประทศฝรั่งเศส โดยกุมารแพทย์ชื่อ “อังตวน แบร์นาร์ด‐ฌอง มาร์ฟอง (Antoine Bernard-Jean Marfan)” แพทย์ท่านนี้ได้บรรยายลักษณะของเด็กหญิงคนหนึ่งวัย 5 ปีที่มีความผิดปกติ หลายระบบ รูปร่างผอมสูง , นิ้วเรียวยาว , กระดูกสันหลังคด สุดท้ายเด็กหญิงคนนี้กลับเสียชีวิตในช่วงวัยรุ่นด้วยวัณโรค ปอด ซึ่งในสมัยนั้นวัณโรคปอดเป็นโรคที่ยากต่อการรักษาให้หายได้ ในแพทย์รุ่นหลังได้ตรวจพบผู้ป่วยจำนวนมากที่มี ลักษณะเหมือนหมอมาร์ฟองบรรยายไว้ จึงให้เกียรตินำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อโรค แล้วออกเสียงในภาษาอังกฤษว่า “มาร์แฟน”

view

 หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

Download

view